גליון תשע"ב ב'
חברי המערכת
עורכת: אורלי נווה
סגנית עורכת: יעל אברבוך
עורך לשוני: נמרוד לוין
עריכה גרפית: הילה בר-נר
עורך אינטרנט: ארז וסילבסקי
טלה אלסטר
סיני הראל
גרגורי פונשטיין
אורי פינצ'ובר
אשר רוטנברג

תודה מיוחדת למירי דהאן ולעדן וייץ

תוכן עניינים

דבר העורכת / אורלי נווה

עונת הנדידה אל הצפון: בין מזרח למערב / נטע גרובר

חזון המרכבה של יחזקאל על רקע האיקונוגרפיה והמיתולוגיה של המזרח הקדום / דניאל חיימוביץ'
0 תגובות:

Give us a piece of your mind