גליון תשע"ג א'חברי המערכת

עורכת: יעל אברבוך
סגן עורך: רועי דיין
עורכים לשוניים: אשר רוטנברג ואהרן חבר
עורכת גרפית: הילה בר-נר
עורכי אינטרנט: ארז וסילבסקי וסיני הראל
יעקב ארנבר
יותם בן משה
איתי זכאי
יערה מרק
אלון משגב
חמוטל סדן
אורי פינצ'ובר

תודה מיוחדת למירי דהאן ולעדן וייץ

תוכן עניינים

דבר העורכת / יעל אברבוך

עבודתה של השחקנית / הילה בר-נר

מושג המודרניות במאמרו של יירגן האברמאס / גל בן-דוד

מכתבים מפרידה אמיתית / מעין שנדרוביץ'

עוד קורבנות לטפט / אנטון פובזנר

"אנשים וחפצים" בהיידגר ובתלמוד / פרופ' יוני גארב

Writing as Meaning in the Second Chapter of J.S Mill's On Liberty

Religion and Relevancy: A Comparative Reading of Niebuhr, Shaltut and Leibowitz

0 תגובות:

Give us a piece of your mind